Termeni și condiții

Termeni și condiții

Limitarea raspunderii administratorului site-ului www.borsek.com

Acest site web are ca scop facilitarea accesului pacientilor Neurer Business Solutions SRL la informatiile referitoare la serviciile oferite si la termenii lor de utilizare. Scopul nostru este de a asigura date complete si actualizate pe site-ul web. Informatia care se regaseste pe acest site este prezentata numai in scop informativ. 

In mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere Neurer Business Solutions SRL pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forta majora, Neurer Business Solutions SRL si/sau operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai, este/sunt exonerate/i total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Neurer Business Solutions SRL, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure Neurer Business Solutions SRL si/sau pe operatorii, directorii, angajatii si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului www.borsek.com

Neurer Business Solutions SRL isi rezerva dreptul de a elimina in orice moment orice conexiune sau program afiliat. Neurer Business Solutions SRL nu garanteaza un acces neintrerupt sau lipsit de probleme la acest site web.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar Neurer Business Solutions SRL nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri.

 

Abonarea utilizatorilor la newslwettere si alerte

Utilizatorii site-ului www.borsek.com au posibilitatea de a primi newslettere si alerte prin posta electronica, existand posibilitatea ca utilizatorii sa poata opta oricand pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificari, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta.

De asemenea, in vederea asigurarii unui nivel sporit de securitate, la sfarsitul vizitei pe site-ul www.borsek.com  recomandam inchiderea fereastrei browser-ului in care s-a lucrat.

 

Protectia datelor cu caracter personal

Neurer Business Solutions SRL prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Neurer Business Solutions SRL respecta drepturile pe care Legea nr. 677/2001 le confera persoanei fizice vizate, respectiv:

  1. dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
  2. dreptul de acces la datele cu caracter personal: dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele mele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre Neurer Business Solutions SRL.
  3. dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.
  4. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
  5. dreptul de a se adresa justitiei: dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost incalcate.

Drepturile de acces, interventie si de opozitie vor putea fi exercitate de catre persoana fizica vizata adresand o cerere scrisa, datata si semnata Neurer Business Solutions SRL  in care se vor mentiona datele personale (inclusiv un numar de telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, interventia, motivul justificat si modul de acces, interventie sau datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Oricarei cereri i se va atasa o copie xerox, lizibila a actului de identitate al solicitantului.

Prin completarea formularului de contact va dati acordul in mod expres si neechivoc ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de catre Neurer Business Solutions SRL. Neurer Business Solutions SRL va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatile legale competente.

Neurer Business Solutions SRL va prelucra datele personale cu urmatoarele scopuri: (i) marketing si publicitate. Persoanele vizate sunt: (i) clienti / potentiali clienti ai platformei borsek.com.

Datele personale prelucrate pot fi dezvaluite urmatorilor destinatari: (i) persoanei vizate (ii) reprezentantilor legali ai persoanei vizate (iii)  operatorilor de date (iv) partenerilor contractuali ai Neurer Business Solutions SRL; (v) alte companii din acelasi grup cu Neurer Business Solutions SRL (vi) autoritatilor publice (vii) institutii de invatamant si educatie; (vii) societatilor de asigurare si reasigurare; (viii) organizatii profesionale; (ix) asociatii si fundatii; (x) mass-media.

Datele personale pot fi dezvaluite unor terte parti, procesatoare de date personale, care se afla in strainatate, respective in oricare dintre tarile aflate in cadrul Uniunii Europene.

Neurer Business Solutions SRL asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de persoana fizica vizata si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu Neurer Business Solutions SRL. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

 

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului prevazute de Termeni si conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si conditiile va fi solutionat pe cale amiabila de catre parti. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta